1.11 {1000}

.księżyc łańcuchowy .luna de cadena
.chain moon .lune de chaîne

.technika mieszana .técnica mixta .mixed technique .technique mixte

2001
(216kB)
(2kB) (2kB)