Mensen denken, een kunstenaar wezen,
dat is prachtig praten, prachtig zingen,
prachtig tekenen of prachtig musiceren.


Maar weinig weten, kunstenaar wezen,
dat is kiezen voor het leven,
wanneer men naar de dood verlangt.


Daarom juist zijn kunstenaars
onsterfelijkheid waard.


Max Szoc (1937-1983)
Max Szoc

Surrealistisch schilder, scenograaf, dichter, stichter van pantomimetheater, auteur van talloze happenings. In Polen was hij gekend in de theaterwereld en andere culturele kringen, maar alleen een beperkt aantal vrienden had toegang tot de verbazende wereld van zijn schilderijen. Pas later, in België kregen zijn schilderijen en tekeningen hun verdiende waardering en roem.


Mirjam :
heb max leren kennen woonde in mijn straat hij tekende voor mij een tekening en noemde het fleur d'ocean in ruil poseerde ik vr een schilderij die diende vr europese schilderwedstrijd wie weet waar dit schilderij zich nu bevind
Gawina :
Een heel bijzonder mens, een wonderlijk en uitzonderlijk kunstenaar. Een die een brug slaat tussen het vakmanschap van de 'oude meesters' enerzijds, en de avant-garde anderzijds. Inspirerend!
Diana VDH. :
Prachtige werken! Zijn er nog te koop? Zo ja , waar? Groetjes, Diana en Zoe
Paul N. :
Niets is zo ondoorgrondelijk dan de ziel van een kunstenaar. Wanneer men ons gidst in deze onvattelijke diepte, geraakt men bevangen door een wonderbaarlijke schoonheid en een grondeloos licht, van tijd noch eindigheid gemeten. Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts gewaardeerd.
Fons D. :
Ik heb er van genoten om de site van Max Szoc te hebben bezocht. Ik kom nog wel eens met plezier langs.
Ine V. :
Een hele mooie, interessante site.